Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke. Objednávka je záväzná, musí byť podaná písomne prostredníctvom web stránok, predávajúci na základe nej produkt vyrobí najneskôr do 2 pracovných dní a nasledujúci deň odošle kupujúcemu na dobierku. Pokiaľ pôjde o formu platby vopred na účet, výrobok bude vyrobený a odoslaný až po pripísaní finančnej čiastky na účet. Ak nebude požadovaný tovar na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený. Kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa spôsobu výberu formy úhrady a dodania pri registrácii. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom splnenia záväzku. Ak zákazník tovar neprevezme a vráti sa odosielateľovi späť, je povinný uhradiť poštovné v prospech predávajúceho. Predaj sa uskutečňuje po objednávke cez e-shop iba koncovým zákazníkom. 

Spôsob platby cez e-shop

Cenu tovaru môže kupujúci uhradiť:

 • platbou vopred platobnou kartou VISA, MASTER CARD (v príprave)
 • platbou vopred bankovým prevodom na účet firmy

Poznámka: získanie vernostných bodov sa vzťahuje iba na koncové zákazníky

Termín dodania

Objednaný tovar bude do 2 dní vyrobený a najneskôr nasledujúci deň odoslaný prostredníctvom zásielkovej služby GLS. Vzhľadom na to, že zásielka je dodávaná zákazníkovi osobne, je nutné aby bol v objednávke uvedený telefónny kontakt. Zákaznícka služba vždy pred odovzdaním kontaktuje odberateľa SMS zprávou.

Pre koncového zákazníka, ktorý si objedná tovar cez e-shop, v hodnote tovaru do  € 58,99 - je cena poštovného a balného kartou alebo pri platbe prevodom vopred stejná. Pri odbere tovaru v hodnote presahujúcej € 59,- hradí poštovné a balné predávajúci. Predaj obuvi od poštovného nie je oslobodený. Pokiaľ objednávka obsahuje obuv je pripočítavané základné poštovné aj keď je celková čiastka vyššia ako  € 59. Pri platbe vopred na účet odosielame tovar bezprostredne po pripísaní platby na účet odosielateľa.

Vlastnícke práva k tovaru

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, jedinou podmienkou je úplné zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny.

Záručné podmienky

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Dĺžka záručnej doby sa riadi príslušnými ustanoveniami novely Občianskeho zákonníka zákona č.89/2012 Zb. a zákonom na ochranu spotrebiteľa (24 mesiacov).

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • poškodenie tovaru, ktoré vzniklo počas prepravy
 • poškodenie tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho opotrebovania
 • poškodenie tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nesprávneho použitia
 • neschopnosť zákazníka doložiť pôvod tovaru daňovým dokladom

Reklamácia

Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) po predchádzajúcom telefonickom kontakte. V písomnom oznámení uvedie kupujúci zistené vady, tj o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou či praním /tzn. v rozpore s pokynmi uvedenými v príbalovom letáku/. Na vady tohto pôvodu sa poskytnutá záruka nevzťahuje. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu reklamáciu vybaviť alebo informovať zákazníka o priebehu jej vybavovania.

Reklamácia sa vzťahuje na výrobné chyby. Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním alebo nesprávnym použitím výrobku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 367/2000 Zb. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (určujúci je dátum odoslania). Výnimka je u dopredajovej dámskej obuvi FLY FLOT v zľave, na ktorej sa záruka nevzťahuje a nie je možné obuv vracať ako nevyhovujúcu.
Do garancie nie sú započítavané náklady spojené s dopravou a expedičné poplatky. Vrátenie platby sa vykonáva iba bankovým prevodom.
Garancia sa nevzťahuje na tovar poškodený, nefunkčný a použitý. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, zašle tovar na adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • nesmú byť použité
 • musí byť nepoškodené
 • musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.)
 • s kópiou dokladu o kúpe tovaru (faktúry) v internetovom obchode,
 • musí byť vrátené doporučene (nie dobierkou) na nižšie uvedenú adresu, najneskôr do 14 dní od jeho prijatia

Dr. Grepl, s.r.o., Návesní 1, priemyslový areál, 76001 Zlín - Mladcová, Česká republika

Tovar je nutné zaslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Taktiež tovar nie je možné poslať na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prijatý. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru zašleme peniaze prevodom na účet zákazníka s odpočtom nákladov za poštovné /podľa prepravcu/, pokiaľ objednávka bola v hodnote nad € 59,- a pri odpočte hodnoty vráteného tovaru sa dostane pod limit účtovania bez poštovného, tj pod € 58,-.  Platba sa vracia do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Nakladanie s osobnými údajmi

Spoločnosť Dr. Grepl, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných dát v súlade so systémom GDPR. Kupujúci sa môže spoľahnúť, že jeho dáta budú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a proti zneužitiu. Pre chod elektronického obchodu sú však osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu kupujúceho.